Silná zbraň proti mikroorganizmom – Prolen® Siltex so striebrom a Prolen® Bodyfresh so zinkom
5 novembra, 2021

Striebro je historicky a dobre dokumentované antimikrobiálne médium, ktoré preukázateľne redukuje baktérie, huby a vírusy. V prípade antimikrobiálnych textílií Prolen® Medical a vlákna Prolen® Siltex  ide o pozitívne nabité ióny striebra (AG+), ktoré majú antimikrobiálne vlastnosti a sú uchytené v hmote vlákna. Ióny striebra sú uchytené na keramickom nosiči.

Tento hygroskopicky materiál uvoľňuje ióny striebra pri kontakte s vlhkým prostredím/vodou. Ióny striebra tak inaktivujú mikróby. Množstvo striebra je postačujúce, aby odolávalo vlhkosti počas dlhého obdobia a životného cyklu produktu.

Mikroorganizmy potrebujú kontinuálne premieňať nutrienty na energiu, aby si zabezpečili rast, reprodukciu a rozširovanie sa. Antimikrobiálna zložka iónov striebra v textíliách Prolen Medical penetruje cez bunkové steny a napáda bunkové funkcie mikroorganizmov, výsledkom čoho nemôžu prijímať živiny a reprodukovať sa.

Naša technológia má viacero mechanizmov účinkov proti mikroorganizmom. Viaceré štúdie uvádzajú, že ióny striebra účinkujú na baktérie rôznymi mechanizmami:

  1. Ióny striebra (AG+) sa naviažu na stenu baktérie, čím zablokujú transport látok dnu a von z bunky.
  2. Ióny striebra sa transportujú do bakteriálnej bunky, kde zablokujú respiračný systém a tak zničia tvorbu energie. Ako dôsledok, membrána bakteriálnej bunky praskne a baktéria je tak zničená.
  3. V bakteriálnej stene, ióny striebra vzájomne pôsobia s DNA baktérie a zabránia tak rozdeleniu buniek a následne zastavia rozmnožovanie.

Všetky naše výrobky boli testované a sú v súlade s normami zdravotnej bezpečnosti STN 80 0055:2004 a nariadením Európskej komisie č.1907/2006 (REACH) a ich účinnosť bola preukázaná nezávislými výskumnými inštitúciami.