Overenie účinnosti textílií s antimikrobiálnou úpravou PROLEN MEDICAL v reálnych prevádzkových podmienkach

Na základe priebehového grafu detegovaných jednotiek RLU zo sterov vykonaných prostredníctvom ATP je možné konštatovať, že textília s antimikrobiálnou úpravou PROLEN MEDICAL v reálnych zdravotníckych podmienkach vykazuje zníženie mikrobiologických faktorov a je možné túto textíliu odporúčať na báze pasívnej dezinfekcie s cieľom znižovania rizika tvorby mikrobiologických faktorov.

Pri nasadení pasívnej dezinfekcie prostredníctvom textílií s antimikrobiálnou úpravou PROLEN MEDICAL je potrebné zohľadňovať proces kontaminácie, prostredie a frekvenciu výmen predmetnej textílie.

Na základe priebehového grafu detegovaných jednotiek RLU zo sterov vykonaných prostredníctvom MicroSnap TOTAL je možné konštatovať, že textília s antimikrobiálnou úpravou PROLEN MEDICAL v reálnych zdravotníckych podmienkach vykazuje zníženie mikrobiologických faktorov a je možné túto textíliu odporúčať na báze pasívnej dezinfekcie s cieľom znižovania rizika tvorby mikrobiologických faktorov.

Pri nasadení pasívnej dezinfekcie prostredníctvom textílií s antimikrobiálnou úpravou PROLEN MEDICAL je potrebné zohľadňovať proces kontaminácie, prostredie a frekvenciu výmen predmetnej textílie.

Antibakteriálne vlastnosti

Antibakteriálne vlastnosti textílií z vlákna Prolen® Siltex a Prolen® Bodyfresh sú potvrdené certifikátom podľa normy AATCC TM 100:2012

E. Coli: > 99.9% redukcia
Staphyloccocus aureus: > 99.9% redukcia
Kliebsiella: > 99.9% redukcia

Antibakteriálne certifikáty a protokoly

Antivirálne vlastnosti

Antivirálne vlastnosti textílií z vlákna Prolen® Bodyfresh a Prolen® Siltex sú potvrdené skúšobným protokolom podľa normy ISO 18184:2019

Koronavírus SARS-CoV-2 (spôsobujúci ochorenie Covid-19): > 99% redukcia

Chrípkový vírus A subtyp H1N1: > 99% redukcia

Antivirálne certifikáty a protokoly

Antifungálne vlastnosti

Antifungálne vlastnosti textílií z vlákna Prolen® Bodyfresh sú potvrdené skúšobným protokolom podľa normy AATCC 30

Huba Aspergillus Niger: žiadny rast na povrchu

Antifungálne certifikáty a protokoly

Tkaniny Prolen® Medical 95 boli certifikované Európskym štandardom EN13795-1: Operačné plachty, plášte a oblečenie do čistého ovzdušia používané ako zdravotnícke pomôcky pre pacientov, zdravotnícky personál a zariadenie so štandardnou výkonnosťou. V rámci tejto normy boli splnené:

EN ISO 22612: Mikrobiálna penetrácia za sucha, Trieda 2/3
EN ISO 22610: Odolnosť proti prenikaniu baktérií vo vlhkom prostredí, Trieda 5/6
EN ISO 11737-1: Mikrobiálna čistota, biologická záťaž
EN 20811: Odolnosť proti prenikaniu kvapalín – Hydrostatická hlavová skúška
EN ISO 13938: Pevnosť v roztrhnutí
EN 29073-3: Pevnosť v ťahu
Čistota – Uvoľnovanie častíc / chuchvalce ≤ 4,0, vysoká výkonnosť

Tkaniny Prolen Medical

Ochranné tvárové masky tkané aj pletené Prolen® Medical boli certifikované Európskym štandardom EN 14683+AC:2019, Typ 2 a CE vyhlásením o zhode 93/41/EEC (Trieda 1). V rámci tejto normy boli splnené:

Účinnosť bakteriálnej filtrácie (BFE, %):
98,52 % tkané ochranné rúško
98,01% pletené ochranné rúško

Diferenčný tlak / Priedušnosť (Differential pressure, Pa/cm2, norm <40):
21 Pa/cm2 tkané ochranné rúško
20 Pa/cm2 pletené ochranné rúško

 

Mikrobiálna čistota (Microbial cleanliness, cfu/g, norm ≤30):
19 cfu/g tkané ochranné rúško
25 cfu/g pletené ochranné rúško

Rúška na tvár Prolen Medical

Všetky naše výrobky boli testované a sú v súlade s normami zdravotnej bezpečnosti STN 80 0055:2004 „Textílie. Textilné a odevné výrobky. Technické požiadavky a skúšobné metódy“ a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácií a obmedzovaní chemických látok (REACH) v znení neskorších predpisov a preukázanie antibakteriálnej účinnosti podľa normy AATCC Test Method 100.

Vlákno Prolen® Siltex a Prolen Bodyfresh sú certifikované podľa normy Standard 100 by Oekotex, dodatku 6, ktorý potvrdzuje, že Prolen® Siltex a Bodyfresh spĺňajú prísne humánno-ekologické požiadavky triedy 1 tejto normy a je vhodné na výrobu i dojčenských odevov.

Vlákno Prolen® vynikajúcu priepustnosť vodných pár, čo je dôležitým faktorom pri aplikácií v ochranných tvarových maskách a oblečení pre zdravotnícky personál. Je tak zabezpečený transport vhlkosti preč od pokožky a zachovanie suchého prostredia a pocitu.

Spoločnosť Chemosvit Fibrochem s.r.o. je certifikovaná podľa EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015 vydaných spoločnosťou SGS Slovakia.

Ocenenie Zlatý kosák bolo udelené ministerkou školstva M. Ľubyovou 17.9.2018  v kategórii veda a výskum na podujatí Agrokomplex za vlákno PROLEN TickFree s repelentným účinkom proti kliešťom a s inovatívnym spôsobom riešenia trvácnosti, zdravotnej a ekologickej neškodnosti.

Zlatý Kosák

Certifikát za úspešnú prezentáciu spoločnosti Chemosvit Fibrochem, s.r.o. a Slovenskej republiky v slovenskom pavilóne na svetovej výstave EXPO 2020 Dubaj.

Expo certifikát
Oekotex
Testy vykonávajú nezávislé partnerské inštitúty Oeko-Tex® Standard 100 na základe rozsiahleho katalógu kritérií. Certifikát potvrdzuje, že výrobok je bezpečný pre ľudské zdravie. Výrobky spoločnosti Chemosvit Fibrochem, s.r.o. sú certifikované pre produktovú triedu 1 ako výrobky bezpečné pre styk s detskou pokožkou.
ISO 9001
Certifikát potvrdzujúci využívanie a aplikáciu riadenia systému manažérstva kvality s orientáciou na spokojnosť zákazníka.  
ISO 14001
Spoločnosť Chemosvit Fibrochem, s.r.o, spĺňa všetky požiadavky kladené na systém environmentálneho manažérstva so zameraním na podporu ochrany životného prostredia a prevenciu znečisťovania.
REACH – prehlásenie
Spoločnosť Chemosvit Fibrochem, s.r.o. spĺňa požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácií a obmedzovaní chemických látok (REACH) v znení neskorších predpisov a preukázanie antibakteriálnej účinnosti podľa normy AATCC Test Method 100.
Podnikové certifikáty