Viete, čo sú nozokomiálne infekcie?
30 septembra, 2022

Nozokomiálne infekcie sa prenášajú v zdravotníckych zariadeniach a mnohokrát pacientom predlžujú pobyt v nemocnici. Čítajte ďalej a dozviete sa, ako sa dá nozokomiálnou infekciou nakaziť, a ako je možné znížiť riziko nákazy.

Čo sú nozokomiálne infekcie?

Nozokomiálne infekcie, nazývané aj nemocničné infekcie, sú infekcie, ktorými sa môžu pacienti alebo personál nakaziť v zdravotníckom zariadení. Pacienti a zdravotnícky personál do nemocníc prinášajú baktérie, ktoré sa v nemocnici začnú prenášať. Infekcia sa považuje za nozokomiálnu v prípade, že sa objavila aspoň 48 hodín po prijatí do nemocnice.

Nozokomiálne infekcie môžu spôsobovať vážne zdravotné komplikácie, predlžovať pobyt v nemocnici a v niektorých prípadoch vedú aj k úmrtiu.

Poznáme rôzne typy nozokomiálnych infekcií, z ktorých najčastejšie sa vyskytujú:

  • bakteriálne infekcie,
  • hubové infekcie,
  • vírusové infekcie.

Ako sa môžeme infekciou nakaziť?

Riziko nákazy nozokomiálnou infekciou ovplyvňujú rôzne faktory vrátane hygienických podmienok a zdravotného stavu pacienta.

Zlé hygienické podmienky

Nedostatočná hygiena a likvidácia odpadu v nemocniciach dokážu výrazne prispieť k šíreniu nozokomiálnych infekcií. Baktérie, huby a vírusy sa môžu šíriť na predmetoch, rukách, pomôckach alebo na oblečení personálu.

Antibiotiká

Keďže antibiotiká zabíjajú v tele zdravé aj nezdravé baktérie, ich užívanie môže znížiť imunitu a zvýšiť pravdepodobnosť vzniku nozokomiálnej infekcie.

Močové katétre

Ak sú močové katétre zavedené príliš dlho, môže to spôsobiť infekciu močových ciest.

Dýchacie prístroje

Vo vnútri dýchacieho prístroja sa môžu šíriť baktérie, ktoré sa dostanú do vášho tela, čo v niektorých prípadoch vedie k vzniku respiračného ochorenia.

Ako možno predchádzať nozokomiálnym infekciám?

  • Dôkladná a pravidelná hygiena rúk.
  • Správne používanie ochranných prostriedkov.
  • Dodržiavanie správnych sterilných techník počas zavádzania a údržby pomôcok používaných v zdravotníckom prostredí.
  • Nosenie oblečenia odolného voči prenosu nozokomiálnych infekcií, akým je napríklad zdravotnícke oblečenie Prolen® Medical.
  • Pravidelná dezinfekcia povrchov a zdravotníckych pomôcok.
  • Vhodné zaobchádzanie s odpadom.