Viete, čo je MERS?
27 júla, 2022

MERS je ochorenie spôsobené koronavírusom, ktoré sa prvýkrát vyskytlo v krajinách Blízkeho východu. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o tomto ochorení, príznakoch a prevencií.

Čo je ochorenie MERS?

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) je respiračné ochorenie spôsobené bežným typom vírusu. Tento vírus nazývame koronavírus a bol prenesený na človeka z infikovaných tiav jednohrbých.

MERS je odlišný od koronavírusovej choroby COVID-19. Príčinou týchto ochorení sú rozdielne tipy koronavírusov.

Odkiaľ vírus pochádza?

Vírus bol prvýkrát zaznamenaný v roku 2012 v Saudskej Arábii. Ako už naznačuje jeho názov (Middle East), ochorenie sa zo začiatku najčastejšie vyskytovalo v krajinách Blízkeho východu (Jordánsko, Saudská Arábia, Jemen).

Neskôr boli prípady nakazenia zaznamenané aj v oblastiach severnej Afriky, Európy a Spojených štátov amerických. Podľa najaktuálnejších dát Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bolo do marca 2022 zaznamenaných 2589 laboratórne potvrdených prípadov MERS celosvetovo, vrátane 893 úmrtí.

Aké sú príznaky ochorenia?

MERS spôsobuje zvyčajne mierne až stredne závažné ochorenie dýchacích ciest. V niektorých prípadoch môžu byť príznaky závažnejšie a spôsobiť úmrtie.

Prvé príznaky sa zvyčajne objavujú približne 5 dní po kontakte s vírusom, no niekedy môže inkubačná doba trvať až 14 dní.

Najčastejšie príznaky ochorenia MERS sú:

 • Bolesť hrdla,
 • horúčka,
 • zimnica,
 • problémy s dýchaním,
 • bolesti svalov,
 • kašeľ,
 • nádcha.

Aká je prevencia?

Prečítajte si, čo môžete urobiť, aby ste znížili riziko nakazenia vírusom.

 • Pravidelne si umývajte ruky mydlom a vodou.
 • Nedotýkajte sa nosa, úst a očí špinavými rukami.
 • Pri kašľaní alebo kýchaní používajte vreckovku.
 • Používajte antibakteriálne a antivirálne oblečenie Prolen® Medical, ktoré je permanentne ošetrené iónmi striebra a zinku a je odolné voči tejto infekcii.
 • Vyhýbajte sa kontaktu s ľuďmi, u ktorých sa vyskytujú príznaky.